ИНФРАЧЕРВЕН СПЕКТЪР ОТ ДАЛЕЧНИЯ ДИАПАЗОН

.

Пълният електромагнитен спектър се състои от видими и невидими лъчи. Видимите лъчи са с червен, оранжев, жълт, зелен, светло син, син и лилав цвят, известни още като цветовете на дъгата. Невидимите лъчи са – ултравиолетови и рентгенови лъчи, гама-лъчи, космически лъчи, микровълни, дълги вълни, електровълни и инфрачервени лъчи.

Инфрачервените вълни се намират в диапазона между видимите лъчи и микровълните.

Инфрачервеният сегмент на електромагнитния спектър се дели на 3 подгрупи в зависимост от дължината на вълните. Най-полезни от тях са инфрачервените лъчи с дължина на вълната от 4 до 14 микрона. Оказва се че най-полезно е излъчването от 9 микрона, което се доближава в най-голяма степен до резонансната честотност на водната молекула.

Гама лъчи, Рентгенови лъчи, Ултравиолетови лъчи, Видим спектър, Инфрачервени лъчи.

Гривната Vision QvadrActiv има биокерамични вложки, които излъчват инфрачервени лъчи от далечния диапазон с дължина на вълните от 4 до 14 микрона.
В състава на биокерамичните материали са включени различни видове керамика, съчетана с оксиди на определени химични елементи, като оксиди на силиций (SIO2), алуминий (AI202) и т.н. Биокерамиката се произвежда с използването на 26 вида керамични вещества и различни видове окиси, които се загряват до висока температура в порядъка на 1600 градуса, след което се охлаждат. След този процес, биокерамиката може да отделя инфрачервени лъчи от далечния диапазон.
Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата, те влизат в контакт с водните молекули. В следствие на възникващия резонанс се засилват микровибрациите, което предизвиква топлинен ефект и повишаване на температурата на тъканите.

Това на свой ред води до разширяване на кръвоносните съдове, независимо от размера им. Благодарение на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта в съдовете се осигурява по-добра работа на тъканите на организма. В резултат на това, натрупаните в тях токсини се извеждат леко от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.

Появата на пазара на Технологията на далечния инфрачервен спектър преди десет години в Япония, стана възможна, благодарение на използването на биокерамиката – новаторска разработка на Американската национална космическа агенция (NASA).

Сега тя се използва широко в Япония, Корея и Китай.

Учените продължават проучванията на инфрачервения диапазон на светлината с цел по-прецизно обяснение на терапевтичното въздействие, което оказва на човешкия организъм.

Вибрация в следствие на резонанса

Активизиране на водните молекули