ВИТАМИН В5 (ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНАНА)

x

Терминът “пантотенова киселина” произхожда от гръцката дума, означаваща “вездесъщ”, тъй като е била намерена в значително количество в растителните и животински тъкани. Тя е представена основно от два компонента: пантотенова киселина (алфа-гама-диокси-бета, бета-диметилмаслена киселина) и бета- аланин.

Пантотеновата киселина в растителните и животински продукти често се среща в свързан вид, основно във формата на коензим А. Той играе фундаментална роля в обмяната на веществата, функционирайки в качеството на промеждутъчен акцептор, преносител и донор на остатъци от карбонови киселини (ацили) във ферментните процеси на окисление и биосинтеза на мастните киселини, стерините (в частност, холестерин и стероидни хормони), триглицериди и фосфолипиди, при окислителното декарбоксилиране на кетокиселините (в това число пирогроздената и кетоглутаровата) в цикъла на Кребс, в биосинтеза на ацетилхолина, хема и редица други важни в биохимично отношение съединения.
Пантотеновата киселина се всмуква от тънките черва, а синтезираната от микрофлората в дебелото черво. В кръвта пантотеновата киселина се намира в плазмата и във формените елементи във вид на коензим А. В еритроцитите на човека се съдържа 0,2-0,3 мкг/100 мл пантотеновата киселина. С урината човек отделя в денонощие до 70% пантотеновата киселина от количеството, постъпило в организма.

Обменът на пантотеновата киселина в организма е свързан с функцията на редица ендокринни органи. От обезпечеността на организма с пантотеновата киселина зависи дейността на надбъбречните жлези. При хронически недостиг на витамина настъпва хипофункция на кората им с нарушение на синтеза в нея на глюкокортикоиди.
При дефицит на пантотеновата киселина в рациона на хранене възниква слабост, умора, депресия, болки в главата, тремор, атаксия, периферен неврит, тахикардия, хипотензия, анемия, анорексия, ахлорхидрия, запек. Лабораторните тестове доказват хипохолестеринемия, хипогамаглобулинемия, нарушение на ацетилирането, намаление на отделянето на 17-кетостероиди с урината.

Ендогенната (вторична) недостатъчност от пантотеновата киселина възниква при различни заболявания (в това число инфекциозни), инвазия на паразити, при приемане на някои лекарства (фтивазид и др.), възстановителни процеси след операция.
По данни на различни автори, концентрацията на общата пантотеновата киселина (включвайки и нейните производни, и коензим А) в утайката на кръвта варира от 400 до 700 мг/мл, а концентрацията на свободната пантотеновата киселина – от 15-40 мг/мл. Падането на денонощната екскреция на пантотеновата киселина под 3 мг може да служи за указание на недостига й в организма.

За определяне на пантотеновата киселина и нейните производни в биологическите обекти (кръв, урина, тъкани) и хранителните продукти широко се използват микробиологични методи с използване на тест на организмите Lactobacillus arabinosus, Saccharomycoides ludwigii KM. Химичните методи за определяне на пантотеновата киселина са основани на колориметричното измерване на съдържанието на бета-аланин , реакции с нинхидрин или 1,2-нафтохинон-4-сулфонат. За отделянето на пантотеновата киселина и нейните производни от биологичните обекти и тяхното разделяне се използват разнообразни хроматографични методи.

Примерната потребност на възрастен човек от пантотеновата киселина е 10-15 мг или 4-5 мг/1000 ккал. От хранителните продукти особено богати на пантотеновата киселина са: говеждия дроб, бъбреци, месо, грах, гречка.

В БАД на “Vision International People Group” витамин В5 влиза в състава на следните биологично активни добавки: Нутримакс , Пакс Форте, Лайфпак Сеньор, Ceviton.