Елевтерокок (Eleuterococcus Senticosus Maxim.)

Елевтерокок (Eleuterococcus Senticosus Maxim.)

.

Елевтерококът се отнася към групата на адаптогенните растения и в това отношение се доближава до жен-шена (другото название на елевтеро-кока е „Сибирски жен-шен“). За лечебни цели се използват корените и коренищата, които съдържат етерично масло, полизахариди, витамини, минерални вещества и др. Действащите вещества са гликозидите (елевте-розиди). Един от основните елевтерозиди (елевтерозид Е) представлява производно на лигнана – дигликозид сирингорезинол.

Друг елевтерозид е идентифициран като даукостерин и генетически е близък с тритерпеновите съединения. Следващият елевтерозид се явява 7-гликозид изофраксидин, т.е. кумариново производно. Природата на останалите елевтерозиди все още не е изяснена напълно, тъй като те самите и техните агликони се явяват много лабилни вещества.

Един от основните механизми на адаптогенното действие на елевте-рокока се явява активиране процесите на синтез на белтъци, в т.ч. ензими, оптимизиране характера на липидната и въглехидратната и по този начин и на енергийната обмяна, по-добра утилизация на кислорода и стимулиране синтеза на АТФ. Елевтерококът има антиоксидантен ефект, води до възбуждане на ЦНС, притежава антидепресантни свойства.

Елевтерококът оказва общоукрепващо, тонизиращо действие, активизира умствената и физическа работоспособност, пови&шава потентността, нормализира имунитета, повишава неспецифичната резистентност на организма и съпротивителните му сили спрямо неблагоприятните фактори на околната среда. Използва се при астенични състояния, атеросклероза, леки форми на захарен диабет. Прилага се при хронична лъчева болест ( в съчетание с други средства) и като противоотрова при консумация на отровни растения.

В БАД на компанията „Vision International People Group“ елевтерококът влиза в състава наХромвитал“ и „Ламин„.

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.