ЙОД

ЙОД

В организма на възрастния човек се съдържат 20-50 мг йод, от които около 8 мг са концентрирани в щитовидната жлеза. Йодът, съдържащ се във водата и хранителните продукти се всмуква в стомаха.
Биохимичната роля на йода е обусловена от участието му в строежа на хормоните на щитовидната жлеза. Механизмът на образуването им е свързан с приемането от кръвта на неорганичен йодит, неговото окисление до молекулярен йод, който незабавно се свързва с тирозина, образувайки моно- и дийодтирозин. Тези съединения се превръщат след това в тироксин (3,5,3,6 – тетрайодтиронин) и 3,6,3 -трийодтиронин. Синтезираният тироксин се свързва с белтъка, образувайки тиреоглобулин, под формата на който хормона се натрупва във фоликулите на щитовидната жлеза. При необходимост тироксин се освобождава от тиреоглобулина и постъпва в кръвта, където циркулира в свързан вид с транспортния белтък транстиретин.
Физиологичната роля на тироксина, и следователно на йода, като най-важен активен компонент на този хормон, е изключително голяма. Тироксинът контролира енергетичния обмен – интензивността на основната обмяна и топло отделянето. Той активно въздейства на физическото и психичното развитие, диференцирането и съзряването на тъканите, участва в регулирането на функционалното състояние на централната нервна система, сърдечно-съдовата система, черния дроб, емоционалния тонус на човека. Тироксинът оказва; голямо влияние на водно-солния, белтъчния и въглехидратния баланс.
Молекулярният механизъм на действие на тироксина е свързан с активното му въздействие върху процесите на биологично окисление и окислителното фосфорилиране. Тироксинът е един от най-мощните природни инхибитори на окислението и фосфорилирането. При излишъка му в организма значително се намалява биологичната ефективност на процесите на окисление на съставките, съпроводени с трансформация на енергията на химичните им връзки в енергия на макроергичните връзки на АТФ, рязко се снижава интензивността на образуване на АТФ.
Съдържанието на йод в кръвта намалява при хипотиреоза и се повишава при тиреотоксикоза.
Недостатъчната консумация на йод води до възникването на йоден дефицит, който се проявява при развиването на ендемически недостиг, който се характеризира с нарушен синтез на тироксина и подтискане функциите на щитовидната жлеза. Това заболяване има типично ендемичен характер и възниква в тези места (биогеохимични провинции), където съдържанието на йод в почвата, водата и месните хранителни продукти е чувствително занижено.
Недостигът на йод по време на бременност може да предизвика раждането на глухонеми, дребни деца, с дълбоки нарушения на умственото развитие, стигащи до кретенизъм. Умереният недостиг на йод при възрастните, който не води до развитието на ендемичен недостиг, предизвиква забавяне на умствените процеси.
Физиологичната потребност от йод на денонощие за възрастни е 10-150 мкг., за бременни – 180 мкг., при кърмене и лактация – 200 мкг.
Показател за осигуреност на организма с йод може да бъде нивото на неговата концентрация в урината ( в норма – 200-700 мкг/л), който се понижава при недостатъчно постъпване на йод с храната. По-сложните методи са основани на оценката на функционирането на щитовидната жлеза (измерване поглъщането на радиоактивен йод, определяне съдържанието на белтъчно свързан йод в кръвта и др.).
Съдържанието на йод в едни и същи продукти се колебае в зависимост от концентрацията му в почвата и водата в конкретната местност. Изключително високо е съдържанието му в морските водорасли. Голямо количество йод е открито в морските риби и продукти.
Питейната вода съдържа малко йод и дава относително малък (до 5-10%) дял в осигуряването му за човека. Заедно с това по съдържанието на йод във водата можем да съдим за нивото му в селско-стопанските култури, отглеждани в дадената местност. Дългото съхраняване и кулинарната обработка на хранителните продукти води до значителни загуби (до 65%) на йод.

В БАД на „Vision International People Group“ йод има в „Биск“ и „Нортия„.

В началото на страницата

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.