Маточно млечице

х

Маточното млечице е продукт на младите пчели на възраст от 5 до 15 дни. По време на отделяне на маточно и пчелно млечице, пчелите интензивно консумират перга (цветен прашец престоял и ферментирал в килийките на питите), който е богат на белтъчини, мазнини, витамини, ферменти, микроелементи и други биологично активни вещества.

С маточно млечице пчелите хранят всички ларви през първите три дни след излюпването им с тази разлика, че в килийките с пчелни ларви поставят по 2-3 мг, а в маточните складират от 200 до 400 мг и изхранват маточните ларви през целия ларвен период и през времето, когато майките снасят яйца. До третият ден, докато биват хранени с маточно млечице, ларвите за пчели работнички нарастват 250 пъти.

Химическият състав на маточното млечице е: вода-60-70%, сухо вещество -30-40%, белтъчини – 10-18%, захари – 9-15%, мазнини – 1.5-7% и минерални вещества – 0.7-1.5%. Относителното му тегло е 1.1 (по-тежко от водата). Разликата между маточното и пчелното млечице е в съдържанието на пантотеновата киселина, биоптерина и неоптерина, които са 10 пъти повече в маточното отколкото в пчелното млечице. Маточното млечице съдържа и много свободни мастни киселини, основната от които е 10-хидрокси-2-деценовата киселина, която е най-ценният компонент и не е открита никъде другаде в естествен вид.

С маточното млечице се хранят само ларвите на майката, а с пчелното млечице се хранят ларвите на пчелите работнички . (Артемьев, 2003).

В БАД на „Vision International People Group“ маточно млечице има в : Be Strong ( бъди силен )

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.