МЕД

.

В организма на човека се съдържа средно 75-150 мг мед. Този елемент се намира в много органи, неговата концентрация е най-висока в черния дроб, сърцето, мозъка и бъбреците. Максимално количество мед е съсредоточено в мускулната и костна тъкани, в черния дроб – 10% мед.

Медта се всмуква основно във горните части на червата и стомаха. Абсорбцията му се реализира с образуването на специфични комплекси аминокиселини и с участието на особени транспортни белтъци. Нейното усвояване се снижава под влияние на сулфидите, образуващи с нея неразтворими соли. След всмукването в червата, свързаната с утаечния албумин мед постъпва в черния дроб, където се включва в състава на белтъка – церулоплазмин. Той е основна транспортна форма, с който медта се доставя до различните органи и тъкани.

Медта играе важна роля в процесите на биосинтеза на хем и съответно на хемоглобин. Затова дефицитът на мед, както и на желязо може да доведе до анемии. Медта влиза в структурата на цитохромоксидазата – терминален ензим на дихателната верига на митохондриите и следователно е необходима за процесите на генериране на енергия в клетките. Медта играе важна роля в антиоксидантната защита на организма, тъй като заедно с цинка влиза в структурата на тъкания антиоксидантен ензим – супероксиддисмутазата и антиоксидантния белтък на кръвната плазма -церуплазмин, който пренася този метал. Медта притежава противовъзпалителни и антисептични свойства (вероятно за сметка на антиоксидантното действие). Регулира обмяната на катехоламини, серотонин, тирозин, меланин, спомага за повишаване активността на инсулина и по-пълната утилазация на въглехидратите.

Този микроелемент участва във формирането на структурата на белтъчините на съединителната тъкан – колаген и еластин, които са структурни компоненти на костната и хрущялната тъкан, кожата, белите дробове, стените на кръвоносните съдове. Затова дефицитът на мед може да доведе до формиране на аневризма на аортата и съдовете на главния мозък. Също по тази причина дефицитът на мед води до деминерализация на костната тъкан и остеопороза.

Медта участва в образуването на миелинови обвивки на нервите, чиято дегенерация води до разсеяна склероза и други тежки нарушения на нервната система.
Денонощната потребност на организма от мед е за деца в ранна възраст – 80 мкг на 1 кг, 40 мкг на 1 кг за по-големи деца и 30 мкг/кг – за възрастни.
Най-много мед има в морските продукти, зърнените и бобови култури, орехите, в млякото и млечните продукти – ограничено.

Показател за обезпечеността на организма с мед е концентрацията на мед в кръвната плазма, която трябва да бъде средно 17,9 мМ/л (114 мкг%).

В БАД на „Vision International People Group“ мед има вЛайфпак сеньор„, „Лайфпак Джуниър„, „Урсул

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.