СЕЛЕН

.

Ролята на селена в патологията на човека е установена след описание на селенодефицитна кардиомиопатия в Китай (болест на Кешан), а също така признаци на недостатъчност на селен при пълно парентерално хранене. В последните години освен характеристиките на селенодефицитните състояния, се появиха сведения за антибаластични действия на селена и неговите способности да противодейства на токсичното влияние на тежките метали.

Всмукването на селена става чрез храносмилателния тракт (80-90% и повече), а също чрез кожата и белите дробове. Най-интензивно поглъщане на селена става в дванадесетопръстника, в по-малка степен – в червата; в стомаха, той практически не се усвоява. Органичните съединения на селена се абсорбират по-добре от неорганичните. Пренасянето и натрупването на селен се осъществява от особени белтъци, съдържащи селеноцистеин (селенопротеини).

В качеството на ко-фактор в редица окислително-възстановителни ферменти, селенът присъства сам или заедно с желязо или молибден. Важни селеносъдържащи ферменти са глутатионпероксидаз и глутатионредуктаза. Те предпазват клетките от токсичното действие на прекисните радикали.

Взаимовръзката между селена и витамин Е се обяснява с тяхното взаимодействие на различни етапи от образуването на органичните прекиси. Токоферолите служат като антиоксиданти по отношение на ненаситените мастни киселини на клетъчната мембрана, предпазвайки ги от разрушаване от свободните радикали. Последните се образуват под действието на ферментите и различните окислителни агенти и индуцират автокаталитична реакция на окисление на ненаситените мастни киселини. Токоферолите инхибират тези процеси, прехващайки образуващите се радикали. Селеносъдържащата грутатионпероксидаза разрушава както пероксида на водорода, така и пероксидите на липидите.

Селенът влиза в състава на дейодиназата на тироксина, заемаща главно място в биосинтезата на тиреоидните хормони. Недостигът на селен може съществено да инхибира този процес и да бъде една от причините за лошото усвояване на йода и възникване на случаи на ендемичен недостиг, не поддаващ се на ефективна профилактика и лечение само с йодни препарати.

Съединенията на селена – селенитите – се отделят през бъбреците, стомаха и с издишвания въздух. В повечето опити и клинични наблюдения е установено, че във физиологични условия хомеостазата на селена се регулира основно чрез екскрецията му с урината.

В последните години недостигът на селен се разглежда като възможен етиологичен фактор при някои сърдечно-съдови заболявания. Така, при систематичното изучаване на болестта на Кешан, е доказано, че тя представлява ендемична, фатална миокардиопатия, за която са характерни аритмия, увеличаване размерите на сърцето, фокални некрози на миокарда с последваща сърдечна недостатъчност. Най-често тази болест се среща при бременни жени и при деца. При болните, освен описаните симптоми, се наблюдават изменения на мускулите на долните крайници. Механизмът на тези изменения е обусловен от разрушаването на клетъчните мембрани от свободните радикали при дефицита на селен.
Обобщени данни от епидемиологичните наблюдения свидетелстват за обратна взаимовръзка между съдържанието на селен в кръвта и леталния изход при инфаркт на миокарда и др. сърдечни заболявания.

Статистическият анализ на връзките между съдържанието на селен в почвата, храната, неговото ежедневно потребление и честотата на възникване на рак също показва значителна отрицателна корелация между употребата на селен и смъртността от рак на стомаха, млечната жлеза, яйчниците и белите дробове. Счита се , че риска да се разболеят от рак хора с ниско съдържание на селен в утайката на кръвта е два пъти по-висок от този при хора с високо съдържание на селен. При изучаване влиянието на селена върху туморите при индуцирана химична карциногенеза са установени неговите антиканцерогенни свойства, което може да е доказателство за нарушеното влияние на този микроелемент в туморните клетки. Денонощната потребност от селен не е установена, ориентировъчната величина за оптимално потребление при възрастни е 80-150 мкг/денонощие.

Източници на селен са морските продукти, бъбреци, черен дроб, месо, чесън. Зърнените култури могат да съдържат голямо количество селен в зависимост от концентрацията му в почвата.

В БАД на “Vision International People Group” селен има в “Антиокс“, “Лайфпак сеньор“, “Лайфпак джуниър“, „NATURE TAN“, „Ревиен“