ФЛАВОНОИДИ

.

Флавоноидите – това са природни полифеноли, обхващащи около 5000 съединения, които обединяват в една група в съответствие с техните общи свойства – способността да укрепват стената на капилярите (Р-витаминна активност). Р- витаминните свойства се проявяват от флаваноните (хесперидин), флавонолите (рутин, кверцитин, кверцитрин, изокверцитрин, мирицетин), халкони (хесперидинметилхалкон), дихидрохалкони (флоридин), катехини (L – епикатехин, L – епихалокатехин, L – епикалокатехинхалат), антоцианидини, левкоантоцианидини.

Въпросът за витаминната природа на флавоноидите е спорен. Доколкото укрепващо стените на капилярите действие имат много вещества с полифенолна природа, много изследователи разглеждат този ефект като фармакологичен, отнасяйки по този начин флавоноидите не към витамините, а към фармакологичните (биологически) активни вещества от храната.

За констатиране на дефицита на флавоноиди се правят функционални проби, оценяващи здравината на капилярите при въздействие върху кожата на дозирано положително или отрицателно налягане, например, проба на Нестеров. За определяне на отделните флавоноиди в растителната суровина и биологичните обекти се използват различни методи на абсорбционната хроматография с последваща спектрофотометрия или цветна реакция с диазотиран нитрозамин, например, с реактива на Фолин. Чувствителността на последния метод 10-250 мкг/мл.

Количеството на разнообразните в химическо отношение флавоноиди, постъпващи с храната, е много голямо. Освен това, флавоноидите не се натрупват в организма, а се подлагат на бързо окислително превръщане до фенолни киселини: n-оксибензоена, м – оксибензоена, ванилинова, протокатехинова и т.н.. Всичко това затруднява разработката на преки методи за оценка на обезпечеността от флавоноиди на организма на човека по пътя на определяне на тези съединения или продуктите на техния метаболизъм в кръвта и урината.

Физиологичната функция на препаратите на витамин Р се състои основно в укрепването (повишаването на резистентността) и снижение на проницаемостта на капилярните стени. Видимо това е обусловено от тяхното влияние на морфологичните, физико – химичните и биохимичните структури и свойства на клетъчните мембрани на капилярите.

Съществена роля в механизма на действие на флавоноидите може да принадлежи на техните антиоксидантни свойства, в частност, способността да се спират свободнорадикалните процеси на прекисно окисление на липидите, с което се свързват важната роля на флавоноидите в профилактиката на сърдечно – съдовите и онкологичните заболявания, а така също техните радиопротекторни свойства.

Твърде важен е въпросът за взаимодействието на витамините Р и С. Следва да се отбележи инхибиращото влияние на флавоноидните вещества и аскорбиновата киселина на системата хиалуронова киселина – хиалуроноглюкозаминидаза и свързаната с нея стабилизация на колагена – основното вещество в съединителната тъкан, а така също на активиране на ензима, окисляващ адреналина. Витамин Р активира възстановяването на дехидроаскорбиновата киселина в аскорбинова, което потвърждава гледната точка за защитното действие на витамин Р върху аскорбиновата киселина.

Съществуват определени взаимоотношения между витамин Р и хистамина.

Флавоноидите са способни да предотвратяват анафилактичния шок, което е свързано с тяхното антихистаминно действие. Те рязко намаляват активността на хистидин-декарбоксилазата, което, на свой ред, препятства образуването на хистамина. В тази група реакции синергически действа аскорбиновата киселина.
Наред с хистидиндекарбоксилазата, флавоноидите инактивират сукциноксидазата, холинестеразата, карбоксилазата, повишават активността на ксантиноксидазата и пролиноксидазата. Във връзка с това, че флавоноидите се явяват регулатори на активността на ензимите от различни класове, агонисти и антагонисти на рецепторите, те притежават изключително широк спектър на фармакологична активност, включвайки кардиопротекторно, антиаритмично, хипотензивно, спазмолитично, жлъчкогонно, антисклеротично, диуретично и други видове действия. Флавоноидите имат антимутагенни и антиканцерогенни ефекти.

Към флавоноидите, притежаващи хормоноподобно действие се отнасят изофлавоните, в частност изофлавоните на соята. Соевите изофлавоните действат избирателно, проявявайки както естрогенна, така и антиестрогенна активност в зависимост от съдържащото се в кръвта количество естрогени. Освен това, проявяват ефекти, аналогични на действието на собствените естрогени на женския организъм, т.е. са лишени от тези странични ефекти, които оказват синтетичните естрогени. Преди всичко, изофлавоните на соята не стимулират хиперплазията и не водят до възникване на естрогенозависими отоци, което е възможно при използването на синтетични естрогени. В медицината изофлавоните на соята се използват като средство, понижаващо артериалното налягане, укрепващо сърдечно – съдовата и нервната системи, подтискат “ горещите вълни “ в период на менопауза.

В сегашно време са описани симптомите на Р-авитаминоза при човека – това са болки в раменете и краката, особено при ходене, обща слабост, бърза умора. Към по-специфичните прояви се отнасят дребните вътрешно кожни кръвоизливи (петехии), възникващи спонтанно, особено в участъците, подложени на налягане, и изчезващи след приемането на флавоноиди. Хора, намиращи се в условия на рязко влияние на факторите на физиологично напрежение (стрес), се нуждаят от допълнителен прием на витамин Р.

По-често се среща ендогенната недостатъчност от витамин Р, вместо екзогенната. При това не винаги може да се разпознае, което се явява причина за заболяване – изключване на действието на флавоноидите или нарушение на тяхното фармакологично влияние. Повишено разкъсване на стените на капилярите се среща при хипертония, токсикоза на бременни, алиментарен оток, диабет, прием на препарати, съдържащи бисмут, алергични състояния, лъчева болест, интоксикация с олово, хлороформ и други химически вещества.

Ориентировъчната денонощна потребност от флавоноиди съставлява 30-50 мг; по някои данни – до 1000 мг.

Флавоноидите са широко разпространени в растителния свят. Особено богати на тях са листата на растенията, чая, цитрусовите плодове, шипката, черното грозде. Значителни количества има в червения пипер, малината, вишната, някои сортове ябълки и гроздето. Източници на флавоноиди са соята и бобовите растения.

В БАД на “ Vision International People Group “ флавоноиди има в:Антиокс„, „Пакс„, „Нутримакс„, „Свелтформ„, „Хромвитал„, „Хипер„, „Мистик„, „Пасилат„, „Биск„, „Куперс„, „Активи„, „Ламин Вижън„, „Сталон„, „Урсул„, „Артемида„, „Бюти„, „Медисоя(източник на изофлавони), Нортия„.

В началото на страницата

Вашият коментар

Name and email are required. Your email address will not be published.