ФОСФОР

.

Значението на фосфора и неговата роля в обменните процеси на организма се определя от съединенията, в чиито състав влиза той. Неорганичният фосфор изпълнява структурни функции: влиза в състава на костната тъкан и фосфолипидите на мембранните структури на клетките; той е компонент на буферната система на кръвта, други биологични течности, осигурява поддържането на алкално- киселинното равновесие.

Органичните съединения на фосфора влизат в състава на нуклеиновите киселини и участват в процесите на растеж и деление на клетките, съхранение и използване на генетичната информация. Органичните съединения на фосфора са централно звено на енергийната обмяна (в резултат на естерификацията на неорганичния фосфат и неговите съединения във вид на богатия на енергия макроергичен АТФ); участват в ензимните процеси, като осигуряват изявата на биохимичните функции на редица витамини, регулиране на обменните процеси (чрез цАМФ), предаване на нервния импулс и мускулното съкращаване.

В мускулната тъкан протича най-интензивния обмен на фосфор. Макроергичните съединения на фосфора – аденозинфосфат и креатинфосфат – акумулират освобождаването в процеса на гликолиза и окислителното фосфорилиране енергия, която по-нататък се използва за механична (мускулна), химична (биосинтез на различни съединения) и електрохимична (транспорт на веществата през биомембраните) работа.

Съединенията на фосфора участват в изграждането на молекули на множество ензими, катализатори на процесите на метаболизма на органичните вещества, създаващи условия за използване на потенциална енергия. Така, остатъка от фосфорна киселина влиза в състава на голямо количество коферменти, а фосфорилирането се явява един от най-важните пътища за превръщането на витамините в активни форми.

В организма на човека се съдържа 600-900 г фосфор във вид на неорганичен фосфат и органични съединения преди всичко различни естери на фосфорната киселина. Съдържанието на общия фосфор е 36-50 мг/100 мл, в плазмата – 7,5 мг/100 мл, в това число неорганичния – 3-5 мг/100 мл.
В кръвта концентрацията на органичните съединения на фосфора се изменя в широки граници, а количеството на неорганичния фосфор е достатъчно стабилно.

Фосфорът се всмуква в червата с помощта на механизми на принципа на дифузията, а също и с активен транспорт (срещу градиента на концентрация). Отделянето на фосфор от организма става предимно с урината.

Препоръчителната норма за възрастни е 1200 мг/денонощие, за бременни и кърмещи – 1650-1800 мг/денонощие, за деца до 1 година – 300-500 мг/денонощие, към 6 години – до 1350, към 10 години – 1650, към 17 години- 1800.
Богати на фосфор са млечните продукти, месото, рибата.

В БАД на “Vision International People Group” фосфор се съдържа в “Лайфпак Сеньор“, “Лайфпак Джуниър“, “Медисоя“.